Нормативно-правова документація

Нормативно-правове та методичне забезпечення виховного процесу

                                          в 2019/2020 навчальному році

 1. Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена Генеральною асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 10 грудня 1948 року.
 2. Декларація прав дитини, проголошена Генеральною асамблеєю Організацій Об’єднаних Націй 20 листопада 1959 року.
 3. Конвенція про права дитини, прийнята Генеральною асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 20 листопада 1989 року.
 4. Закон України «Про освіту»
 5. Закон України «Про загальну середню освіту» 
 6. Закон України « Про охорону дитинства».
 7. Конституція України.
 8. Наказ МОН України № 641 від 16 червня 2015 року «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах».
 9. Наказ МОН України від  07 вересня 2000 року № 439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України».
 10. Лист МОН України № 1/9-414 від 27.06.19 року Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н. р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок.
 11. Лист МОН України 1/9-413 від 27.07.17 року Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році.
 12. Лист ІМЗО від 25.07.2016 № 2.1/10-1828 “Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році”.
 13. Наказ МОН  України № 1/9-523 від 16 серпня 2019 року Про національно-патріотичне виховання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році.