Нормативно-правова документація

Нормативно-правове та методичне забезпечення виховного процесу

                                          в 2018/2019 навчальному році

 1. Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена Генеральною асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 10 грудня 1948 року.
 2. Декларація прав дитини, проголошена Генеральною асамблеєю Організацій Об’єднаних Націй 20 листопада 1959 року.
 3. Конвенція про права дитини, прийнята Генеральною асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 20 листопада 1989 року.
 4. Закон України «Про освіту»
 5. Закон України «Про загальну середню освіту» від 12 травня    1999 року № 651-ХІV.
 6. Закон України « Про охорону дитинства».
 7. Конституція України.
 8. Указ Президента  України  від  12 січня 2015 року  №  5/2015  «Про  Стратегію  сталого  розвитку  «Україна-2020»
 9. Указ Президента України від 12 червня 2015 року № 334/2015  «Про заходи щодо поліпшення  національно-патріотичного  виховання  дітей  та  молоді».
 10. Наказ  Міністерства  освіти  і  науки  України від  16 липня 2015 року   №  768  «Про  національно-патріотичне виховання в системі освіти»
 11. Наказ Міністерства і освіти України   від  07 вересня 2000 року   №  439  «Про  затвердження  рекомендацій  щодо порядку  використання  державної  символіки  в  навчальних  закладах України».
 12. Наказ Міністерства і освіти України   від  11 червня 2012 року   №  677  «Про  затвердження  Плану  заходів Міністерства  освіти  і  науки,  молоді  та  спорту  з  формування громадянської  культури  та  підвищення  рівня  толерантності  у суспільстві».
 13. Наказ Міністерства і освіти України від 03 березня 2016 року   №  214  «Про  затвердження  Плану  заходів Міністерства і освіти України   з виконання  Плану  дій  з  реалізації  Національної  стратегії  у  сфері  прав людини на період до 2020 року».
 14. Програма  «Основні орієнтири  виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»,затверджена  наказом  Міністерства освіти і науки,молоді і спорту  України від  31 жовтня 2011 року № 1243.
 15. Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 16 червня  2015 року № 641
 16. Лист Міністерства освіти і науки України від 27 липня 2017 року               № 1/9-413 «Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році».
 17. Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України  від 06 вересня 2000 року  № 434 ( зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 29 червня 2006 року № 489).

 

Advertisements